• USD 0.99

Descripción de editorial

Hvad koster varen på udsalg? Hvor mange penge sparer man? Hvad kostede

varen før udsalget? Hvor mange procent sparer man? Hvordan regner man

med moms?


I bogen arbejdes med, hvordan man udregner en procentdel af et beløb,

hvordan man udregner hele beløbet, hvis man kender en procentdel, samt

hvor mange procent et beløb udgør af et andet beløb. Desuden arbejdes

med, hvor meget momsen udgør af prisen uden moms og af prisen med

moms.


Opgaverne tager udgangspunkt i konkrete problemstillinger vedrørende

udsalg, besparelse, tilbudspris, oprindelig pris og moms. Der er

inddraget forklarende videoer, og flere af opgaverne lægger op til, at

der skal udarbejdes en forklaring af opgaveløsningen ved brug af

billeder, tekst og lyd.


Bogen er udviklet til at kunne anvendes til flere niveauer i matematikundervisningen i folkeskolens ældste klasser, gymnasiet, på hf og VUC, eller i tværfaglige forløb eller projekter med matematik.

PUBLICADO
2015
21 de agosto
IDIOMA
DA
Danés
EXTENSIÓN
8
Páginas
EDITORIAL
VUC LighthousePublish/VUC Syd
VENTAS
Lighthouse Publish
TAMAÑO
65.7
MB

Más libros de Ann Karina Broholm Kristiansen