• USD 21.99

Descripción de editorial

W 1653 roku Blaise Pascal postanowił porzucić studiowanie fizyki i matematyki, aby całą swoją energię poświęcić na stworzenie dzieła życia: wielkiej apologii chrześcijaństwa, która stanowiłaby jego kompletną analizę i obronę. Przygotowując się do tego zadania, spisywał swoje myśli w postaci krótkich, rozproszonych notatek. W 1658 roku zaczął porządkować zebrany materiał, jednak pracę nad traktatem przerwały choroba i śmierć. Kilka lat później przyjaciele filozofa wydali Myśli — skomponowane na podstawie zachowanych zapisków, w formie zgrupowanych tematycznie uwag, maksym i aforyzmów.

GÉNERO
Salud, mente y cuerpo
PUBLICADO
2019
septiembre 18
LENGUAJE
PL
Polaco
EXTENSIÓN
336
Páginas
EDITORIAL
Onepress
VENDEDOR
Helion SA 1177626412
TAMAÑO
7.7
MB

Más libros de Blaise Pascal