• USD 3.99

Descripción de editorial

Là một cung mang yếu tố Lửa, hành tinh chiếu mệnh là Mặt trời, là biểu tượng của sức mạnh và lòng kiêu hãnh nên người thuộc cung Sư Tử có tính tự lập cao, có sức ảnh hưởng, năng động, nồng nhiệt và rất tử tế. Đã bao giờ bạn gặp những người tiếp nhận sự giúp đỡ nhiệt thành với vẻ độ lượng cùng phong thái oai nghiêm như thể việc đó là đương nhiên chưa? Nếu từng thì đó chính là Sư Tử đấy.

GÉNERO
Religión y espiritualidad
PUBLICADO
2015
agosto 9
LENGUAJE
VI
Vietnamita
EXTENSIÓN
298
Páginas
EDITORIAL
NXB LAO ĐỘNG
VENDEDOR
Le Viet Hung
TAMAÑO
999.7
KB

Más libros de Linda Goodman