هزار و یک شب - دفتر دو‪م‬

    • 8,99 €

    • 8,99 €

Beschreibung des Verlags

هزار و یک شب مجموعه‌ای از افسانه‌های قدیمی عربی، ایرانی و هندی است. نسخه‌ی فارسی هزار و یک شب را عبداللطیف طسوجی در زمان محمدشاه و پسرش ناصرالدین شاه از عربی به فارسی ترجمه و به رشته تحریر درآورد. هزار و یک شب نامی است که از زمان ترجمه طسوجی در دوره قاجار شهرت یافته و نام قدیم آن هزار افسان است. این اثر نفیس در ۱۳ دفتر به شما شنوندگان عزیز ارائه می‌گردد. 

دفتر دوم در شب سی و یکم با "حکایت کور" آغاز و در شب شصتم با "حکایت ملک نعمان و فرزندان او، شرکان و ضوء‌المکان" خاتمه می‌یابد.

GENRE
Kinder und Jugend
ERZÄHLER:IN
آم
آسمان مصطفایی
SPRACHE
FA
Persisch
DAUER
07:12
Std. Min.
ERSCHIENEN
2020
17. Mai
VERLAG
ارس
GRÖSSE
369,9
 MB