هزار و یک شب - دفتر هفت‪م‬

    • 9,99 €

    • 9,99 €

Beschreibung des Verlags

هزار و یک شب مجموعه‌ای از افسانه‌های قدیمیِ عربی، ایرانی و هندی است. نسخه‌ی فارسی هزار و یک شب را عبداللطیف طسوجی در زمان محمدشاه و پسرش ناصرالدین شاه از عربی به فارسی ترجمه و به رشته تحریر درآورد. هزار و یک شب نامی است که از زمان ترجمه طسوجی در دوره قاجار شهرت یافته و نام قدیم آن "هزار افسان" است. این اثر نفیس در ۱۳ دفتر به شما شنوندگان عزیز ارائه می‌گردد. 

دفتر هفتم در شب سیصد و یکم با ادامه "حکایت هارون‌الرشید و ابو محمد تنبل" آغاز و در شب چهارصدم با "حکایت آموزگار نادان" خاتمه می‌یابد.

GENRE
Kinder und Jugend
ERZÄHLER:IN
آم
آسمان مصطفایی
SPRACHE
FA
Persisch
DAUER
11:09
Std. Min.
ERSCHIENEN
2020
18. Mai
VERLAG
ارس
GRÖSSE
559,7
 MB