• 4,99 €

Beschreibung des Verlags

Ці драматичні твори визнаних класиків української літератури не потребують рекомендацій: «Наталка Полтавка» І. Котляревського, «Назар Стодоля» Т. Шевченка, «Сватання на Гончарівці» Г. Квітки-Основ`я­нен­ка, «За двома зайцями» М. Старицького, «Куди вітер віє» С. Васильченка, «Сто тисяч» І. Карпенка-Карого.

Також до збірки включено рідкісну п`єсу І. Франка «На склоні віку. Розмова вночі перед Новим роком», яку практично неможливо знайти в інших виданнях. Cі dramatichnі tvori viznanih klasikіv ukraїns'koї lіteraturi ne potrebujut' rekomendacіj: «Natalka Poltavka» І. Kotljarevs'kogo, «Nazar Stodolja» T. Shevchenka, «Svatannja na Goncharіvcі» G. Kvіtki-Osnov`ja­nen­ka, «Za dvoma zajcjami» M. Staric'kogo, «Kudi vіter vіє» S. Vasil'chenka, «Sto tisjach» І. Karpenka-Karogo.

Takozh do zbіrki vkljucheno rіdkіsnu p`єsu І. Franka «Na sklonі vіku. Rozmova vnochі pered Novim rokom», jaku praktichno nemozhlivo znajti v іnshih vidannjah.

GENRE
Belletristik und Literatur
ERSCHIENEN
2021
1. Januar
SPRACHE
UK
Ukrainisch
UMFANG
416
Seiten
VERLAG
Glagoslav Distribution (M)
GRÖSSE
1,8
 MB

Mehr Bücher von Іван Франко