Beschreibung des Verlags

Vëlla! Ti më kërkove disa këshilla. Atëherë dëgjo disa të

vërteta të përfshira në tetë tregime të shkurtëra, që duke

marrë parasysh qënien tënde ushtar, ato janë në formën e

krahasimeve të një natyre ushtarake. Unë e konsideroj nefsin shpirtin tim më të nevojshmin se të çdokujt tjetër për t’i dhënë këshilla. Në një kohë unë iu adresova nefsit tim në mënyrë të hollësishme me tetë Fjalë të inspiruara nga tetë

vërsete të Kur’anit, prej të cilëve unë pata përfituar. Tani unë

do t’i drejtohem shpirtit tim po me këto fjalë, por shkurtazi dhe me gjuhën e njerëzve të zakonshëm. Kushdo që dëshiron, mund të dëgjojë së bashku me mua.

GENRE
Religion und Spiritualität
ERSCHIENEN
2018
28. September
SPRACHE
SQ
Albanisch
UMFANG
157
Seiten
VERLAG
Sözler
GRÖSSE
3,8
 MB

Mehr Bücher von Said Nursi

Andere Bücher in dieser Reihe