• 14,99 €

Beschreibung des Verlags

Sedan deras gemensamme vän Karrer blev intagen på sinnessjukhus är Oehler och den namnlöse berättaren ute och går inte bara på onsdagar, som tidigare, utan nu även på måndagar. En av dem har rocken knäppt, den andre sin öppen, en föredrar smalbrättad hatt, den andre bredbrättad, en tumvantar, den andre handskar, men gemensamt hyser de en aversion mot den österrikiska staten och den i deras tycke fördummade mänskligheten. Medan de är ute och går framkommer omständigheterna kring Karrers galenskap, som de båda anser är slutgiltig.

Thomas Bernhard (1931–1989) föddes i Holland men växte upp hos sina morföräldrar i Österrike. Han debuterade 1957 som poet, men är mest känd som roman- och pjäsförfattare. Under sin livstid emottog han ett stort antal litterära priser och hans författarskap anses än idag som ett av efterkrigstidens mest betydande. Gå kom ut 1971.

Boken är översatt av Jan Erik Bornlid. Det är hans nionde Bernhardöversättning.

GENRE
Belletristik und Literatur
ERSCHIENEN
2017
7. Juni
SPRACHE
SV
Schwedisch
UMFANG
107
Seiten
VERLAG
Bokförlaget Tranan
GRÖSSE
666,4
 kB

Mehr Bücher von Thomas Bernhard