• 17,99 €

Beschreibung des Verlags

Anglický titul Misbehaving znamená zhruba „nesprávné chování“, tj. takové, které neodpovídá ústřední ekonomické teorii, podle které se člověk chová a rozhoduje tak, aby po racionální úvaze maximalizoval svůj prospěch. Autor ukazuje, že se to zaprvé neděje, a taky proč se to ani dít nemůže, a jaké to má důsledky pro ekonomickou teorii i pro konkrétní fungování ekonomiky. Kniha je mapováním geneze nového přístupu k ekonomii, oboru behaviorální ekonomie, která zohledňuje lidskou iracionalitu, neinformovanost i lenost. Na příkladech i s teoretickým výkladem.

GENRE
Business und Finanzen
ERSCHIENEN
2017
10. Oktober
SPRACHE
CS
Tschechisch
UMFANG
367
Seiten
VERLAG
Argo, Dokořán
GRÖSSE
2,2
 MB

Mehr Bücher von Richard Thaler