Ruyet-ul Gayb Ruyet-ul Gayb

Ruyet-ul Gayb

"Haberci Rüyalar"

Beschreibung des Verlags

  Ruyet-ul Gayb nedir?

  EY ARKADAŞ! Kur’an-ı Hakim’in rüyalara ve hakikat Alimine kapı açan 14 ayetinden istifade ettiğim, 14 adet rüyayı; Hakikat ve Rüya alemi & Gayb Lisanıyla, hakikate açılan 14 pencere halinde ifade edeceğim, Kim isterse istifade edebilir:

12:4 - Hani bir vakitler Yusuf, babasına demişti ki: "Babacığım, ben rüyada on bir yıldızla güneşi ve ayı bana secde ederken gördüm."

12:5 - (Babası) "Yavrucuğum! "dedi, "rüyanı kardeşlerine anlatma. Sonra sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın açıkça düşmanıdır."

“Muhyiddin-i Arabi, gerçek bilgi'nin sadece aklımızdan gelmediğine, böyle bir bilginin daha çok ilham ve keşf yoluyla elde edilebileceğine inanmıştı..”

Burada Müellif, bu düşünce sistemine bir yaklaşım ve yenilik getirerek, Kıyamet Gerçekliği düşünce sistemi ekseninde bu felsefeyi yorumlayıp, Kur’anileştirerek, Gayb alemine ilişkin rüyadan bilgi edinme felsefi düşüncesinin onun fikirleri ile birleştirilerek, alanında ilk kez rüya ve ilhama yönelik DÖRT BÖLÜM’den müteşekkil ve ilk kısmı konuya giriş (MUKADDİME) ile İSLAM’da RÜYALAR ve rüya kavramı ile ikinci bölümde AHİR ZAMAN'a ve KIYAMET'e yönelik açıklayıcı nitelikteki HABERCİ RÜYALAR ve ardında üçüncü bölümde AFORİZMALAR şeklinde devam eden, kısa özlü sözler tarzında, tecdid edici bir dini eser vukua getirmiş bulunmaktadır.

  İdrakin Ötesindeki Gerçeklik: Gayb

Gayb nedir ve Allah Tealâ’dan başkası gaybı bilebilir mi? Bilebilirse, nasıl ve ne ölçüde bilir?

İnsanoğlunun geleceği bilme, tabiatüstü olayları açıklama, fizikötesi alemden haberdar olma, kısacası bilinmeyeni bilme arzusu, bütün devirlerde hep var olagelmiştir. Bu arzu, fal, burçlar, kehanet, cinlerle irtibat gibi konuları her zaman ayrı bir cazibe konusu kılmıştır. Bu durum günümüz için de aynıyla vaki.

Diğer taraftan, biz müminler olarak, beş duyumuzla ve bunların uzantısı sayılabilecek çeşitli araç-gereçlerle algılayabildiğimizin ötesinde başka varlıklar, başka gerçeklikler olduğuna, yani “gayb”a iman ediyoruz.

O halde gayb kavramının içeriğini, sınırlarını bilmemiz, konu etrafında yapılan tartışmalardan zihnimize takılan sorulara cevap bulmamız gerekiyor.

Pozitif bilimi hayatın merkezine koyan modern anlayış, laboratuvara sokamadığı, eliyle tutup gözüyle görmediği hususları red ve inkâr etmeyi “gelişmişlik/çağdaşlık” göstergesi sayar.

Bu konularda günümüzde de zihinleri kurcalamaya devam eden soru işaretleri, “Kur’an’ın şifresi”nin çözüldüğü iddialarıyla yeni bir boyut kazandı. İddia sahipleri, dünya savaşları, insanoğlunun aya ilk ayak basışı, elektriğin, telefonun icadı, Halley kuyruklu yıldızının keşfi gibi olayları -güya- ayetlerle tarihlendirdiler. Üstelik, sadece geçmişte meydana gelen olaylar değil, gelecekte vuku bulacağı ileri sürülen olayların mahiyet ve tarihi hakkında da iddialar ortaya atılarak tartışmalara yeni boyutlar kazandırıldı.

  Bu eser Rüyalar üzerine bir kitaptır:

1- Görülen rüya veya ilham, dinimizin emirlerinden birini kaldırıcı veya yasaklarından birini de helal edici cinsten, yani dine aykırı ve sünnete zıt olmayacak.

2- Rüya veya ilhama muhatap olan kişi güvenilir, herkesin itimat ettiği, Ebu Hanife, Şafii, İmamı Rabbani, İmamı Gazali gibi kişiler olmalıdır. Herkes o zatın yalan söylemeyeceğini ve dinin esaslarını hakkıyla bilen ve yaşayan birisi olduğunu kabul etmelidir.

3- Rüya ve ilhamla elde edilen bilgiler, dinin bir emri gibi kabul edilmemeli; sadece tavsiye edilebilir. Rüyalar ve İlhamlar birer ikazdır, irşattır; bağlayıcı ve zorlayıcı olamaz. Bu rüya ve ilhama uyanlar ayıplanmayacağı gibi, uymayanlar da ayıplanmaz.

GENRE
Religion und Spiritualität
ERSCHIENEN
2016
2. Juni
SPRACHE
TR
Türkisch
UMFANG
400
Seiten
VERLAG
EKitap Projesi
GRÖSSE
11,4
 MB

Mehr Bücher von Murat Ukray

Kıyamet Gerçekliği Kıyamet Gerçekliği
2016
Eskilerin Masalları Eskilerin Masalları
2013
Sonsuzluğun Sonsuzluğu Sonsuzluğun Sonsuzluğu
2016
Hanımlar İçin Din Rehberi Hanımlar İçin Din Rehberi
2016
Yaratılış Gerçekliği-I Yaratılış Gerçekliği-I
2009
İstanbul Efsaneleri İstanbul Efsaneleri
2018

Kund:innen kauften auch

Yaman Ölüm Yaman Ölüm
2019
Ejderhaların Yükselişi (Krallar ve Büyücüler—1. Kitap) Ejderhaların Yükselişi (Krallar ve Büyücüler—1. Kitap)
2015
Kahramanların Görevi (Felsefe Yüzüğü 1. Kitabı) Kahramanların Görevi (Felsefe Yüzüğü 1. Kitabı)
2014
Osmanlı DüşünüYordu Osmanlı DüşünüYordu
2012
Sakın Unutma Sakın Unutma
2012
Bu yolun yolcusu Bu yolun yolcusu
2013