فارسی - پرتغالی : یک روش کامل فارسی - پرتغالی : یک روش کامل

فارسی - پرتغالی : یک روش کام‪ل‬

    • $10.99

    • $10.99

Publisher Description

روش کامل آموزش موازی زبان صوتی. 300 کلمه و عبارت ضروری، 140 عبارت رایج و 100 فعل رایج. چگونه زبان را متفاوت یاد بگیریم؟ با روش یادگیری ما: گوش می دهم، تکرار می کنم، صحبت می کنم. ما به تلفظ، تمرین شفاهی، گوش دادن، ترکیب با کلمات، عبارات ضروری و فهرست واژگان متکی هستیم. 20 درصد از کلمات در 80 درصد مواقع استفاده می شود. هدف نهایی کسب سطح کافی در یک زبان برای برقراری مکالمات ساده، درک مبادلات ساده، پرداختن به زندگی روزمره و شروع به کاوش در فرهنگ جدیدی است که به روی شما باز می شود.

GENRE
Languages
NARRATOR
KM
Kim Mercurius
LANGUAGE
FA
Persian
LENGTH
01:51
hr min
RELEASED
2022
1 January
PUBLISHER
Mercurius Editions
SIZE
44.1
MB