معنویت یک علم اس‪ت‬

    • $14.99
    • $14.99

Publisher Description

دكتر بهرام الهی كه خود استاد دانشگاه و جراح اطفال است، مقصود از نگارش این كتاب را كه بر پایه تعلیمات پدرش استاد الهی (۱۳۵۳- ۱۲۷۴) شكل گرفته، ارائه نگرشی تازه در مقوله معنویت می‌داند. دكتر الهی نشان می‌دهد كه علم معنویت و علوم مادی گرچه هریک در بعد ویژه خود دامنه‌ای گسترده دارند، اما از یكدیگر جدا نیستند. معنویت علمی است تجربی، مستقل، استوار بر حقایق ملموس و قابل اثبات، و دارای مبانی و اصول خاص خود، كه باید با همان نگرش علمی و تجربی و منطق عقلانی كه دست‌مایه هر دانشجو یا محقق علوم تجربی است، مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد. مولف ضمن دعوت خواننده به چنین برداشتی، تاكید می‌ورزد كه قوانین معنوی حقیقی همواره توجیه عقلانی و استدلال قابل قبول دارند و درک و جذب مفاهیم آن باعث رشد روح و اعتلای جوهر وجود انسان می‌گردد.

GENRE
Religion & Spirituality
RELEASED
2018
13 May
LANGUAGE
FA
Persian
LENGTH
149
Pages
PUBLISHER
جیحون
SELLER
Vision Books Inc.
SIZE
3.7
MB

More Books by بهرام الهی

2019
2018
2018
2018

Customers Also Bought

2018
2018
2018
2018
2018
2018