هستی الهی، آئین ستایش گیت‪ی‬

Publisher Description

آیا آن هنگام که در دل طبیعت، در جنگل، کنار دریا و یا در ارتفاعات کوهستان هستید حسی عمیق از آرامش، تعلق و شگفتی را تجربه می کنید؟

آیا از دیدن آسمان صاف و تاریک شب، و کهکشان راه شیری با آن ستاره های پراکنده در آسمان که به دانه های شن در ساحل دریا می مانند، انگشت به دهان می شوید؟

آیا با مشاهده دریا که امواج سرکش خود را به ساحل سنگی می کوبد، و باد که برگ های درختان سپیدار را به آواز می کشد، از انرژی و آفرینندگی هستی به وجد می آیید؟

و بالاخره، آیا مشکل می توانید چیزی ستایش آمیزتر از زیبایی طبیعت و قدرت هستی تصور کنید؟

اگر پاسخ شما به این پرسش ها مثبت است پس خواندن این کتاب به شما قویا توصیه می شود، چرا که احتمالا شما هم اکنون یک هستی الهی هستید.

GENRE
Religion & Spirituality
RELEASED
2019
20 March
LANGUAGE
FA
Persian
PUBLISHER
Sajad Mohammadkhani
SELLER
Draft2Digital, LLC
SIZE
17.3
MB

More Books by Paul Harrison

2021
2010
2022
2021
2020
2020

Customers Also Bought

2018
2019
2019
2019
2020
2019