C.G. Jungs menneskesyn. 1. Introduktion

Publisher Description

Denne gratis e-bog, 1. Introduktion, er den første i en planlagt serie om C.G. Jungs menneskesyn.
Resten af serien behandler nogle vigtige problemstillinger i Jungs menneskesyn i særskilte e-bøger: 2. Typologi, 3. Psykens strukturer, 4. Psykisk lidelse og terapi, 5. Drømme, 6. Individuation og 7. Religion. I den foreliggende introduktion er der en kort præsentation af indholdet i disse seks e-bøger.
Ud over de enkelte temaer præsenterer jeg nogle problemstillinger, der har stor betydning for Jungs menneskesyn. Jeg har samlet dem under følgende overskrifter:
• Jungs menneskesyn er dybdepsykologisk
• At være jungianer
• Jung som person
• Jungs ”racisme”
• Jungs ”mysticisme”
• Jungs teoretiske positioner

For at sikre, at fremstillingen faktisk handler om C.G. Jungs menneskesyn, vil jeg på alle afgørende punkter lade Jung selv komme til orde gennem citater eller referater og henvise til kildestederne.
Ud fra det samme princip har jeg tidligere udgivet en introduktion til Jungs tankeverden med titlen: C.G. Jungs analytiske psykologi. En introduktion (Gyldendal 1994). Seneste udgave hedder Jungs analytiske psykologi. En introduktion (Hans Reitzel 2010).
I den foreliggende e-bogs-serie følger jeg op på dette arbejde. Mit fokus er nu rettet mod det menneskesyn, der ligger bag Jungs forskellige teorier og metoder.
E-bog-serien er primært tænkt som en forholdsvis lettilgængelig introduktion, som kan danne grundlag for læsning af Jungs egne tekster.
Serien kan dog også anvendes, hvis du har læst meget Jung-litteratur. I så fald kan den give anledning til en systematisk repetition, fx af de emner, du finder særligt interessante.
Endelig kan serien indgå i studiesammenhænge, da alle citater og referater i de følgende e-bøger, 2.-7., er forsynet med henvisninger til kilderne. De fleste stammer fra Jungs samlede værker. GW henviser til de tyske Gesammelte Werke og CW til de engelske Collected Works. Jeg oversætter som regel fra det sprog, som Jung oprindeligt skrev, holdt forelæsning eller blev interviewet på.
I den korte præsentation af de enkelte e-bøger i 1. Introduktion er der ingen kildehenvisninger. Hvis du skal bruge fremstillingen i forbindelse med studier, der kræver dokumentation, skal du downloade e-bogen om det enkelte tema, efterhånden som de udkommer. I dem er der henvisninger til Jungs samlede værker og til andre kilder.

Jungs teorier har fra begyndelsen af det 20. århundrede og frem til i dag haft en meget stor indflydelse på forståelsen af den menneskelige psyke og af personlig udvikling.
Eksempelvis kender de fleste Jungs begreb ”kompleks”, selv om de måske tror, at det oprindeligt stammer fra Freud.
Mange mennesker har i tidens løb opdaget, at Jungs tanker og metoder er en stor hjælp, når man forsøger at opnå indsigt i den menneskelige psyke, fx når man arbejder med terapi og personlighedsudvikling. Som følge af dette er der mange bøger på markedet om Jungs ideer og metoder – og endnu flere, som indoptager dem eller henviser til dem.
Der er endvidere mange, der ”bruger” Jungs ideer uden at henvise til ham. Det sker i visse tilfælde formodentlig, fordi det ville være (f*g)politisk ukorrekt i de kredse, man henvender sig til. Det betyder, at Jungs indsats efterhånden bliver glemt i mange sammenhænge.
Endelig sker det tit, at Jungs menneskesyn bliver forvekslet med forestillinger, der er uforenelige med hans såsom østlig filosofi og religion samt okkultisme. Hvor Jung altid selv klart markerede grænsen mellem videnskab og religion hhv. mystik, har nogle af hans brugere ikke den samme bevidsthed om, hvad man kan vide videnskabeligt, og hvad man må tro på eller blot tage som en oplevelse.

Du kan følge tilblivelsen af de næste e-bøger på facebook-siden C.G. Jungs menneskesyn.

GENRE
Body, Mind & Spirit
RELEASED
2017
17 July
LANGUAGE
DA
Danish
LENGTH
83
Pages
PUBLISHER
Preben Grønkjær
SELLER
Draft2Digital, LLC
SIZE
308.2
KB

More Books by Preben Grønkjær

2016
2022
2021
2020
2019
2018

Customers Also Bought

2016
2012
2015
2013
2014
2014