• $20.99

Publisher Description

Denne e-bog er tænkt som en forholdsvis lettilgængelig introduktion til Jungs typologi, der kan anvendes både til selverkendelse og studiebrug. Den kan også indgå i en kritisk forståelse af mange af de personlighedstests, der florer på jobmarkedet.

C.G. Jung (1875-1961) formulerede sine hypoteser om forskellige mennesketyper for første gang i en samlet fremstilling i bogen Psychologische Typen fra 1921. Her påviste han to grundlæggende indstillinger i menneskets bevidsthed: ekstraversion og introversion, samt fire basale mentale funktioner: tænkning, følelse, sansning og intuition.
Jung bidrog selv med væsentlige indsigter til typologien før og efter 1921, men den har især fået sin store gennemslagskraft på grund af Katharine Cook Briggs (1875-1968) og Isabel Myers (1897-1980), mor og datter.
Det er en vigtig milepæl i typologiens historie, at Isabel Meyers i 1943 udmøntede Jungs model – sammen med moderens og sin egen videreudvikling af den – i et spørgeskema, der senere blev kendt som Myers-Briggs Type Indikator (MBTI). Denne har især fra 1980’erne opnået stor international udbredelse.
Typebestemmelser imødekommer også i dag et dybtliggende behov for systematik og genkendelighed i menneskers samliv med hinanden. Specielt i erhvervslivet anvender man en lang række modeller, ofte med tilhørende tests, som har til formål at gruppere mennesker inden for typiske kategorier. Flere af disse modeller tager udgangspunkt i Jungs typologi.
Risikoen ved, at man bliver betragtet som en type, er, at man bliver ”puttet i en kasse”, der fastlåser én og dræber ens kreativitet. Nogle mennesker vil ikke beskæftige sig med typologi af denne grund. Afvisningen er ikke ganske ubegrundet, da man udsætter sig for denne risiko, især når typetests bliver misbrugt.
Når typologien derimod bliver brugt, som den oprindeligt er tænkt, giver den mulighed for at fjerne mange misforståelser og konflikter fra det rent personlige felt, hvor de er ømtålelige og uhåndterlige. Man kan i stedet identificere vanskelighederne på et plan, der ikke fokuserer på det individuelle, men på det almenmenneskelige i dem. Her kan de bearbejdes på en mere nøgtern og saglig måde.

I denne e-bog adresserer jeg en del af den kritik og de misforståelser af typologien, jeg i tidens løb er stødt på. Da jeg her har mødt så mange udokumenterede påstande, har det været vigtigt for mig at henvise til Jungs værker ved alle citater og referater. Jeg håber, at læsere, der ikke er interesseret i denne form for dokumentation, kan ignorere disse henvisninger i teksten.

I bogen er der først en præsentation af de grundlæggende begreber i typeteorien: ekstraversion, introversion, tænkning, følelse, sansning og intuition.
Derefter kommer en mere indgående beskrivelse af de enkelte typologiske indstillinger og funktioner.
Så behandles der nogle specielle spørgsmål, der vedrører centrale temaer i Jungs menneskesyn, og som man om og om igen møder i det praktiske arbejde med typologien:
• Hvorfor bliver man netop denne type?
• I hvilken rækkefølge bruger man de enkelte funktioner?
• Hvordan bør man anvende typologien, så den ikke bliver misbrugt?
• Hvad er udviklingsperspektivet i at bruge typeteorien i praksis?
• Hvilken typeprofil havde Jung selv?
• Hvordan udviklede Jung sin typeteori, og hvordan er den i forhold til MBTI/JTI?

I den sidste del er der en kritisk betragtning over MBTI og JTI i forhold til Jungs oprindelige teori.

GENRE
Body, Mind & Spirit
RELEASED
2018
10 July
LANGUAGE
DA
Danish
LENGTH
128
Pages
PUBLISHER
Preben Grønkjær
SELLER
Smashwords, Inc.
SIZE
359
KB

More Books by Preben Grønkjær