C.G. Jungs menneskesyn. 4. Psykisk lidelse og terapi

    • $23.99
    • $23.99

Publisher Description

Jungs arbejde som psykiater var fundamentalt præget af, at han altid havde opmærksomheden rettet mod det enkelte individ og dets konkrete virkelighed.
Ud fra Jungs menneskesyn er det altså ikke muligt af fortage en standardbehandling på baggrund af en diagnose af sygdommen. Der kan kun være tale om individuel behandling, der inddrager den enkelte patients samlede livssituation.
Med dette udgangspunkt er der et stort potentiale i Jungs opfattelse af psykisk lidelse og terapi, som ikke er udnyttet i nutidig behandling af psykiatriske patienter.
Et andet aspekt af Jungs opfattelse, der gør den aktuel i dag, er dens forståelse af, at psykiske problemer og lidelser opstår i relationerne mellem mennesker, hvilket er i tråd med en systemisk synsvinkel, der er meget udbredt i vores tid.
Denne systemiske betragtningsmåde finder man også i Jungs grundholdning til terapi: Det er relationen mellem terapeut og patient, der er afgørende for, om behandlingen lykkes.
Jung var psykiater med speciale i psykoser, særligt skizofreni. På trods af dette skrev han mest om neuroser – formodentlig fordi det var den type psykiske lidelser, der var mest udbredte og derfor krævede mest opmærksomhed. Dette fokus præger derfor også fremstillingen i den foreliggende e-bog.
Min egen interesse for Jungs menneskesyn opstod på idéhistorisk institut i Aarhus via Jes Bertelsens undervisning fra begyndelse af 1970’erne.
Efter mine studier underviste jeg i 80’erne og 90’erne i Jungs psykologi på Folkeuniversitetet samt holdt mange foredrag rundt omkring i landet. I disse forbindelser blev jeg opsøgt af en del mennesker, der ville tale med mig om deres problemer og personlige udvikling ud fra et jungiansk perspektiv.
Det drejede sig ofte om ansatte i sundhedsvæsenet såsom psykiatere, psykologer, sygeplejersker, læger og socialrådgivere. Men jeg har også haft det privilegium at tale med mennesker fra meget forskellige fagområder, herunder lærere, ingeniører, jurister, teologer, præster, kunstnere og kunsthåndværkere.
Jeg er meget taknemmelig for disse mange personlige samtaler, for de gav mig et indblik i, hvordan erfaringerne bag Jungs teorier ser ud, hvilket indirekte præger fremstillingen i denne e-bog.
I det nye årtusinde har jeg uddannet mig som coach. På uddannelsen og på en lange række kurser og workshops har jeg set, hvordan Jungs teorier og holdninger gennemsyrer teori og praksis i coaching – uden at man er klar over det.
Jeg mener ud fra mine erfaringer, at de indsigter, som Jung indsamlede i den terapeutiske kontekst, er anvendelige også uden for terapilokalet til forståelse og håndtering af psykiske vanskeligheder og lidelser – og måske allermest til at arbejde med sin personlige og sociale udvikling – selvrealisering uden at det bliver til selvoptagethed.
E-bogen er bygget således op:
• Jungs opfattelse af psykisk lidelse. Her er der fokus på neurosen, som Jung skrev mest om.
• Jungs syn på forskellige årsagsforklaringer i forhold til udviklingen af en neurose.
• Spørgsmålet om neurosens formål, som er centralt i Jungs opfattelse af psykisk lidelse.
• Neurotiske symptomer, og hvor man oplever dem.
• Forskellen på neurosens funktion hos yngre og ældre mennesker.
• En kort omtale af Jungs syn på psykose.
• Jungs tilgang til psykoterapi, især spørgsmålet om formålet med den og om dens metoder.
• Terapeut-patient forholdet, der er den helt afgørende faktor i den psykoterapeutiske proces.
• Afslutningsvis en opregning af forskellige stadier i den terapeutiske proces.
På alle afgørende punkter lader jeg Jung selv komme til orde gennem citater eller referater og jeg henviser til de oprindelige kilder. Jeg gør dette, fordi jeg alt for ofte selv har læst påstande om, at Jungs angiveligt skulle have ment dette og hint, uden at det har været muligt for mig at finde dokumentation for det. E-bogen bliver på denne måde også egnet til studiebrug.

GENRE
Body, Mind & Spirit
RELEASED
2020
22 April
LANGUAGE
DA
Danish
LENGTH
140
Pages
PUBLISHER
Preben Grønkjær
SELLER
Draft2Digital, LLC
SIZE
223.3
KB

More Books by Preben Grønkjær

2016
2023
2022
2021
2019
2018