• $24.99

Publisher Description

1473 senesinde (miladi 2050) Ceyşul Muhaddid’de vazifeli (Bileyiciler Ordusu/Özel Kuvvetler görevli) üç subay Endonezya’dan Yüzbaşı Arif, Pakistan’dan Yüzbaşı Hayreddin ve

Türkiye’den Yarbay Fatih, Yarbayın memleketi Bitlis’te kayak tatilindedir. Tatillerini bölerek,

Hayreddin’in ricası ve Nevahi Şeyhi Selahaddin’in vasıtasıyla, Nevahilerin o vakte kadarki en

büyük layihasını (projesini), uzaya ağır yükler fırlatacak Yörünge Topunu ziyarete giderler.

Ziyaret sonrası tatillerine devam etmeyi ümit ederlerken İttihadı Düveli Aliyeyi

Muhammedîye’ye (Muhammed’in Büyük Birleşik Devletleri) sarsan bir haberle güne

başlarlar. Halife Abdülazizi Sani (2. Abdulaziz) vefat etmiştir. Yeni Halife Abdülhamidi

Salis’in (3. Abdülhamid) cülus merasimini (tahta çıkış töreni) canlı izlemek için BAHT (Boru

içinde Aşırı Hızlı Tren) ile Payitahta (Başkente) hareket eden subaylar İstanbul’da iken acil

bir emirle birliklerine katılmak üzere Sudan’a çağrılırlar.

GENRE
Sci-Fi & Fantasy
RELEASED
2019
1 September
LANGUAGE
TR
Turkish
LENGTH
458
Pages
PUBLISHER
Nevahi Neşriyat
SELLER
Ahmet Ozgursuz
SIZE
26.9
MB