• $14.99

Publisher Description

Statskirkeordningen debatteres som aldri før. I en slik situasjon er det viktig å belyse statskirkespørsmålet fra så mange sider som mulig. Forhåpentligvis kan denne boka bidra til økt refleksjon både rundt forholdet mellom kirke og stat – og livssynsspørsmål i videre forstand.


Antologien inneholder artikler, intervjuer og debattinnlegg av samfunnsforskere, journalister og representanter for ulike tros- og livssynssamfunn. Biskop Odd Bondevik skriver om hvorfor han er imot statlig styring av livssynssamfunn, Dag Nygård, generalsekretær i Norges Frikirkeråd, tar for seg kristne minoriteters kamp for livssynsfrihet og Lars Gule, generalsekretær i Human-Etisk Forbund, skriver om samfunnets verdigrunnlag. Teologiprofessor Dag Thorkildsen argumenterer for at en folkelig kirke best kan ivaretas i form av en statskirke. Boka refererer også en samtale mellom biskop Rosemarie Köhn og Bente Sandvig, fagsjef i Human-Etisk Forbund:


( … ) for å si det litt hardt og brutalt tenker jeg at statskirkeordningen er en historisk levning. Man ville aldri funnet på en slik ordning i dag. Jeg ser på statskirken som en praktisk ordning og er ikke opphengt i hvorvidt kirken er en statskirke eller en frikirke, så lenge religionen ikke blir undertrykt.

Biskop Rosemarie Köhn

Didrik Søderlind (f. 1971) hoppet av mellomfaget i idéhistorie for å være redaksjonssekretær i Playboy. Han har vært skribent og journalist i en årrekke, blant annet for Forskning.no. Søderlind er medforfatter av boken Lords of Chaos: The Bloody Rise of the Satanic Metal Underground, og har bidratt til og redigert flere antologier om livssyn og skeptisime blant annet Verdier og verdighet og Åpent sinn eller høl i hue? Han arbeider redaktør for tidsskriftet Humanist ved Human-Etisk forbund.

GENRE
Religion & Spirituality
RELEASED
2011
20 November
LANGUAGE
NB
Bokmål
LENGTH
193
Pages
PUBLISHER
Humanist forlag AS
SELLER
eBokNorden
SIZE
581
KB

More Books by Didrik Soderlind