• $4.99

Publisher Description

Giới luật của bậc tỳ-kheo, được soạn dịch từ nguyên bản Hán văn Tứ phần luật của phái Đàm-vô-đức (Đàm-vô-đức bộ Tứ phần luật tỳ-kheo giới bổn), có chú giải những chỗ khó hiểu.

GENRE
Religion & Spirituality
RELEASED
2016
6 December
LANGUAGE
VI
Vietnamese
LENGTH
114
Pages
PUBLISHER
Nguyễn Minh Tiến
SELLER
Smashwords, Inc.
SIZE
224
KB

More Books by Nguyễn Minh Tiến