• $0.99

Publisher Description

Eurypides

(gr. Εὐριπίδης) Dramatopisarz ateński, uważany za jednego z najwybitniejszychdramaturgów starożytnej Grecji.Z ponad 90 dzieł do naszych czasów przetrwało w całości 18, z innychpozostały tylko fragmenty.
Charakterystyczną cechą jego twórczości było ukazanie mitologicznychbohaterów jako zwykłych ludzi postawionych w niezwykłych, tragicznychsytuacjach życiowych. Przypisuje się mu wielki wpływ na kierunekrozwoju teatru europejskiego, jako że podstawą fabuły swoich sztukuczynił splot namiętności bohaterów, ich miłości i nienawiści,powodujących, że ich działania prowadzą do nieuchronnej klęski.W swoich dziełach Eurypides ujmował się za pokrzywdzonymi, zwracałuwagę na los kobiet, a poglądy wygłaszane przez bohaterki jego sztukmogły szokować ówczesną konserwatywną opinię publiczną.Eurypides jest też autorem Cyklopa, jedynego zachowanego do dziśdramatu satyrowego (wczesnej odmiany komedii, w której komizm pojawiałsię dzięki chórowi satyrów, wywodzącemu się z obrzędów ku czciDionizosa). Sam autor kilkakrotnie został opisany w komediach, m.in.występuje jako jedna z postaci w trzech komediach Arystofanesa.Ostatnim, wydanym już po śmierci pisarza dziełem były Bachantki.Eurypides zmarł na dworze króla Macedonii, Archelaosa I, w Pelli.Dramatopisarz żył w czasach, gdy jego rodzinne miasto prowadziło wojnęze Spartą i nawiązywał do tego w swojej twórczości, nie dożył jednakklęski. Plutarch podaje, że Ateńczycy po przegranej bitwie zeSpartanami byli zmuszeni wymieniać teksty sztuk Eurypidesa na wodę iżywność i że Spartanie zrezygnowali ze zburzenia Aten, ponieważ byłyone ojczyzną tego dramatopisarza.
Ur. ok. 480 p.n.e. na Salaminie
Zm. 406 p.n.e. w Pelli, stolicy Macedonii
Najważniejsze dzieła: Alkestis,Medea, Trojanki, Ifigenia w Taurydzie, Ifigenia w Aulidzie, Bachantki, Cyklop

GENRE
Arts & Entertainment
RELEASED
2016
5 August
LANGUAGE
PL
Polish
LENGTH
38
Pages
PUBLISHER
Booklassic
SELLER
PublishDrive Inc.
SIZE
497.3
KB

More Books by Eurypides