• $7.99

Publisher Description

Roman "Jahači i ostali" sadrži dva romana: "Škola jahanja" objavljen 1990. godine, kojem je dodat podnaslov "muška verzija" i roman sada u "ženskoj verziji".

Roman je gusti splet i umnožena mreža odnosa koji se pletu oko fundamentalne muško-ženske relacije njegovih protagonista.  Iza svega stoji ljubav kao sveprisutnost.

Iz muškog i đenskog rakursa, u ja-formi, u neklasičnom monodramskom obliku, muško-ženski dvojac u napukloj bračnoj ljusci (svako sa svoje obale bipolarnog bića) paščitava čulno i erotsko u rukopisu sopstvene istorije ličnosti, dotičući se neizbježno i nekih psihosocijalnih i moralnih graničnih linija.

Muško-ženska priča o čarima i stranputicama, smislu i besmislu erotskog, teče paralelno sa individuacijom ličpnosti.

GENRE
Science & Nature
RELEASED
2010
12 May
LANGUAGE
SR
Serbian
LENGTH
293
Pages
PUBLISHER
New look entertainment
SELLER
new look entertainment doo 423952712
SIZE
1.2
MB

More Books by Ranko Pavlovic