• $22.99

Publisher Description

Karakteranalyse er en slektning av psykoanalysen som har sterke tradisjoner i Norge. Et hovedkjennetegn ved denne formen for psykoterapi er at man orienterer behandlingen mot hele personligheten snarere enn mot enkeltstående symptomer eller mer avgrenset, ubevisst konfliktstoff. Det er personens grunnleggende karakterholdninger som utgør det terapeutiske fokus.
I denne boken tar forfatteren opp viktige sider ved karakteranalytisk tenkning og arbeidsmetodikk. Han presenterer også kliniske eksempler og personlige vurderinger som i høy grad er inspirert av filosofene Nietzsche og Bergson. Slik vinkles mye av den Reichianske karakteranalytiske tenkemåten henimot et mer eksistensialpsykologisk og fenomenologisk perspektiv. Forfatteren har her skapt en original og interessant teoretisk syntese av intellektuelle tradisjoner som man ikke så ofte forbinder med hverandre.
Boken henvender seg til mennesker som er interessert i psykoterapi. Den vil kunne gi utfordringer og intellektuell stimulans til studenter såvel som erfarne terapeuter — og andre som søker etter mening og forståelse.

GENRE
Body, Mind & Spirit
RELEASED
2018
5 November
LANGUAGE
NB
Bokmål
LENGTH
286
Pages
PUBLISHER
Oddvar Anfinset
SELLER
Publit Sweden AB
SIZE
855.4
KB