100 sitater om Hatha Yoga: Samling 100 sitater fra 100 sitater om Hatha Yoga: Samling 100 sitater fra

100 sitater om Hatha Yoga: Samling 100 sitater fra

    • 3,99 €

    • 3,99 €

Publisher Description

Hatha yoga er den grenen av yoga bruke asanas, det vil si med vekt på de fysiske øvelsene som mål å bringe utøveren nærmere åndelig helse, mestring og opplysning. Disse 100 sitater av mestere og utøvere både vil hjelpe deg å finne den rette balansen og inspirere din fysiske praksis med åndelighet som alltid har vært det egentlige målet.

GENRE
Non-Fiction
NARRATOR
HW
Helle Waahlberg
LANGUAGE
NO
Norwegian
LENGTH
00:21
hr min
RELEASED
2020
1 January
PUBLISHER
Astorg Norway
SIZE
19.5
MB