• 20,99 €

Publisher Description

Het christendom is één van de grootste religies in de wereld en het christelijke cultuurgoed is diep verankerd in de Westerse samenleving. Willemien Otten behandelt de periode vanaf het vroege christendom tot en met de hedendaagse ontwikkelingen. Met aandacht voor het ontstaan en de verspreiding van het christelijke geloof, de fundamentele denkbeelden, de ethiek, de belangrijkste figuren uit het kerkelijk leven, de orthodoxie, de Verlichting, de verschillende stromingen en de relatie tussen kerk en staat.

Inhoud

College 1

Hoofdstuk 1. Ontstaan van een nieuwe wereldreligie

Hoofdstuk 2. Wat geloven christenen en waarom?

Hoofdstuk 3. De kerkvader Augustinus (354-430)

College 2

Hoofdstuk 4. Bisschoppen en heiligen

Hoofdstuk 5. Ascese en monnikendom

Hoofdstuk 6. Het christendom geleerd en geleefd

College 3

Hoofdstuk 7. De Reformatie en het Woord

Hoofdstuk 8. Katholieken, protestanten en de sacramenten

Hoofdstuk 9. Descartes (1596-1650), Voetius (1589-1676) en Pascal (1623-1662)

College 4

Hoofdstuk 10. Geloof en rede in de Verlichting

Hoofdstuk 11. De historische Jezus

Hoofdstuk 12. Het christendom nu

GENRE
Non-Fiction
NARRATOR
WO
Willemien Otten
LENGTH
04:34
hr min
RELEASED
2006
January 1
PUBLISHER
Home Academy
LANGUAGE
NL
Dutch
SIZE
138.5
MB