Books

Life Immovable Life Immovable
2014
La destruccion de un molino La destruccion de un molino
2023
Të jesh i bukur dhe të vdesësh Të jesh i bukur dhe të vdesësh
2016
Life Immovable - First Part Life Immovable - First Part
2015