• 6,99 €

Publisher Description

นี่คือ ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ ได้รวบรวมไว้ พระคัมภีร์ฉบับภาษาไทย (พันธสัญญาเดิม และ พันธสัญญาใหม่) และ Turkish Bible (1878) (พันธสัญญาเดิม และ พันธสัญญาใหม่) ของการแปล และมี 173,772 แหล่งอ้างอิง รวมถึง แสดงผล 2 รูปแบบของคัมภีร์ไบเบิล. ได้รวบรวม พระคัมภีร์ฉบับภาษาไทย และ Turkish Bible (พันธสัญญาเดิม และ พันธสัญญาใหม่) ในรูปแบบ ที่อ่านและใช้ง่ายได้ง่าย , หรือ Navi-format (เนวิ-ฟอร์แมท) โดยย่อ. ท่านจะเห็นว่าบทกลอนได้พิมพ์เป็นคู่ เป็นคู่โดย thai-tur ตามลำดับ. ประกอบด้วยโดยรวม, แยกส่วนและไม่ได้จับเป็นคู่ สำเนาของพระคัมภีร์ฉบับภาษาไทย และ Turkish Bible (พันธสัญญาเดิม และ พันธสัญญาใหม่), ระบบติดตั้ง text-to-speech (เทกซ์-ทู-สพีช) (tts ทีทีเอส) เพื่อที่เครื่องมือของท่านจะสามารถอ่านออกเสียงคัมภีร์ไบเบิลได้

วิธีการทำงาน โดยรวมของ ระบบค้นหาของคัมภีร์ไบเบิล:

พระคัมภีร์ไบเบิลมีดัชนีสำหรับหนังสือแต่ละเล่ม รูปแบบของ TTS (ทีทีเอส) ได้จัดรายการหนังสือและบทตามดัชนีของหนังสือ พระคัมภัร์ไบเบิลได้อ้างอิงกันและกันในดัชนีของหนังสือ หนังสือแต่ละเล่มมีแหล่งอ้างอิงไปยังพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง หนังสือแต่ละเล่มมีแหล่งอ้างอิงไปยังหนังสือก่อนหน้าหรือเล่มถัดไป หนังสือแต่ละเล่มมีดัชนีตามบทของตัวมันเองแต่ละบทมีแหล่งอ้างอิงไปยังหนังสือที่เกี่ยวข้องแต่ละบทมีแหล่งอ้างอิงไปยังบทก่อนหน้าหรือบทถัดไป แต่ละบทมีดัชนีบทกลอนของตัวมันเอง แต่ละบทมีแหล่งอ้างอิง TTS (ทีทีเอส) ของบทเดียวกันใน Navi-format(เนวิ-ฟอร์แมท) แต่ละบทกลอนมีเลขและแหล่งอ้างอิงไปยังบทที่เกี่ยวข้อง บทกลอนเริ่มบนบรรทัดใหม่เพื่อการอ่านที่เข้าใจได้ง่าย ในรูปแบบของ TTS (ทีทีเอส) เลขของบทกลอนจะไม่ถูกแสดง แหล่งอ้างอิงใดใดในดีชนีจะนำท่านไปยังแหล่งที่มานั้นๆ ตารางสารบัญ อ้างอิงถึงหนังสือทุกเล่ม ในทุกรูปแบบ.

เราเชื่อว่าเราได้สร้างระบบนำทางที่ดีเยี่ยมที่พบได้กับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบนี้ ท่านสามารถค้นหน้าบทกลอนได้อย่างรวดเร็วเพียงปลายนิ้วสัมผัส และยังได้รวบรวม พระคัมภีร์ฉบับภาษาไทย และ Turkish Bible และระบบนำทางที่เป็นเอกลักษณ์ของหนังสือเล่มนี้

คำนึงว่า Text-To-Speech (เทคซท์-ทู-สพีช) (TTS ทีทีเอส) ปรับเปลี่ยนไปตามเครื่องมือแต่ละชนิด เครื่องมือบางประเภทไม่สามารถรองรับได้ เครื่องมืออื่นรองรับเพียงหนึ่งภาษา และบ้างรองรับหลายภาษา ภาษาที่ใช้ได้กับ TTS (ทีทีเอส) สำหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มนี้คือ ภาษาไทย.

GENRE
Religion & Spirituality
RELEASED
2017
September 5
LANGUAGE
TH
Thai
LENGTH
13,868
Pages
PUBLISHER
TruthBeTold Ministry
SIZE
40.2
MB

More Books by TruthBeTold Ministry