Abandoned Places

    • 4,8 • 4 beoordelingen
    • 15,99 €
    • 15,99 €

Beschrijving uitgever

Henk van Rensbergen graaft niet in het verleden om een beschaving te  ontdekken; hij is een Urban Explorer, en gaat op onderzoek in de leegstaande gebouwen van zijn tijd. Verlaten fabrieken, ziekenhuizen, kazernes, scholen, kantoren, een kasteel of een doodgewoon huis.

Dat is niet zonder risico: sommige plekken zijn bouwvallig, vervuild of doodgewoon levensgevaarlijk. Wat hij ontdekt is des te fascinerender: een wereld waar de mens is verdwenen op het ogenblik dat de poort werd gesloten en de ramen dichtgemetseld. De tijd staat hier niet stil, ze volgt enkel een ander ritme. De natuur herovert wat van haar was, muren

brokkelen langzaam af, een naar beneden vallende dakpan of een opvliegende duif doorbreekt de stilte. Het is door te luisteren naar de stilte van het lege gebouw dat het terug tot leven komt en zijn geheimen prijsgeeft. Misschien voor de laatste keer.


Henk van Rensbergen (Brussel, 1968) is piloot, Gezagvoerder bij ArkeFly op Boeing 767. Hij stelde al verschillende keren tentoon, zijn foto’s en originele hobby kregen ruime aandacht in de nationale en internationale pers.


Henk van Rensbergen does not delve into the past in order to reveal a civilization; he is an Urban Explorer, and explores the empty buildings of his times. Deserted factories, hospitals, barracks, schools, office buildings, castles or just houses. This is not without risk: some parts have become dilapidated, polluted or simply dangerous. What he finds is all the more fascinating: a world where mankind disappeared the moment the gates were closed and the windows were boarded up. Time is not standing still, it has merely adopted a different rhythm. Nature takes back what used to be hers, while a falling rooftile or a fl ying pigeon interrupts the silence. By listening to the silence of the empty building, we can bring it back to life and worm out its secrets. Maybe for the last time…


Henk van Rensbergen (Brussels, 1968) is a pilot and a Captain for ArkeFly on the Boeing 767. There have been several exhibitions of his photographs. His unique hobby has caught the attention of Belgian and international media.

GENRE
Kunst en amusement
UITGEGEVEN
2013
6 februari
TAAL
NL
Nederlands
LENGTE
152
Pagina's
UITGEVER
Lannoo Publishers
GROOTTE
44
MB

Meer boeken van Henk Van Rensbergen

2013
2016