Publisher Description

Isang pagpapaliwanag sa pamamagitan ng larawan at detalyado sa pamamaraan ng Wudu' (paghuhugas) at Salah (pagdarasal), kalakip ang isang paglilinaw sa kahagahan ng Taharah (paglilinis) sa buhay ng isang Muslim, gayundin ang paglilinaw sa kalagayan ng Salah sa Islam, kasama ang isang paglalahad sa mga Arkan (haligi) at Wajibat (kailangan) ng Salah, dagdag ang isang paglalahad sa isang lipon ng mga paksa na kaugnay sa dakilang seremonya na ito. 

GENRE
Religion & Spirituality
RELEASED
2013
March 27
LANGUAGE
TL
Tagalog
LENGTH
61
Pages
PUBLISHER
Modern Guide
SIZE
905
KB

More Books by Fahd Salem Bahammam