• 1,49 €

Publisher Description

“Atomkernens energi” har et naturvidenskabeligt og fysikfagligt fokus. I bogen arbejdes der med radioaktivitet, stråling og henfald, samt atomulykker og atombomben. Læseren præsenteres for forskellige aspekter af radioaktivitet, som alfa-, beta- og gammastråling, kernekort og henfaldsserier. Læseren får løbende viden om, hvad radioaktivitet er for noget,  hvordan den blev opdaget og til sidst at skulle arbejde med atombomben og Manhattanprojektet. 


I bogens opgaver er der lagt op til praktiske opgaver, hvor læseren selv indsamler data fra radioaktive kilder. Læseren kommer også til at lave forskellige multimedie-produktioner. 


“Atomkernens energi” er tiltænkt AVU-kursister på VUC, samt overbygningsklasserne i folkeskolen. Bogen kan også bruges i fysik C på HF.


Grundskolen (8.-10. klassetrin)

Fysik/kemi

Færdigheds - og vidensmål:

Undersøgelser i naturfag

Partikler, bølger og stråling

Formidling

Ordkendskab

Kompetencemål:

Eleven kan indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser i naturfag

Eleven har viden om indsamling og validering af data

Eleven kan konkludere og generalisere på baggrund af eget og andres praktiske og undersøgende arbejde

Eleven kan undersøge typer af stråling

Eleven har viden om stråling

Eleven kan undersøge resultatet af processer på atomart niveau

Eleven kan med modeller beskrive ioniserende stråling

Eleven har viden om repræsentationer af atomkerner og stråling

Eleven kan med kernekort beskrive ustabile atomkernens henfald, herunder med interaktive modeller

Eleven har viden om atomkerneprocesser

Eleven kan skelne mellem naturligt og menneskeskabt ioniserende stråling

Eleven har viden om ioniserende strålings vekselvirkning med organisk og uorganisk materiale

Eleven har viden om fissionsprocesser

Eleven kan kommunikere om naturfag ved brug af egnede medier

Eleven har viden om metoder til at formidle naturfaglige forhold

Eleven har viden om ord og begreber i naturfag.


STX og hf

Fysik B

Kernestof:

Radioaktivitet, herunder henfaldstyper, aktivitet og henfaldsloven.


Almen Voksenuddannelse (AVU)

Naturvidenskab D

Kernestof:

Radioaktivitet.

GENRE
Physics
RELEASED
2016
December 9
LANGUAGE
DA
Danish
LENGTH
8
Pages
PUBLISHER
VUC LighthousePublish/VUC Syd
SIZE
204.1
MB

More Books by Thomas Bülow Pedesk