De waarheid over eeuwig leven

Publisher Description

De kwestie van het eeuwige leven - waar en hoe we de eeuwigheid zullen doorbrengen - is de meest consequente kwestie die we in het leven zullen tegenkomen. Het verschil in de gevolgen voor ons, als we het eeuwige leven ontvangen of het niet ontvangen, zijn zo extreem als ze maar kunnen zijn. Bovendien zullen we voor altijd met de gevolgen moeten leven.

Jezus vertelt ons dat het moeilijk is om het eeuwige leven binnen te gaan: velen zullen proberen binnen te gaan en zullen dat niet kunnen.

Probeer door de smalle deur naar binnen te gaan. Velen, zeg ik u, zullen proberen binnen te komen en zullen niet in staat zijn. (Lucas 13:24)

De kosten van het niet binnengaan in het eeuwige leven zijn zo hoog dat we onzinnig zouden zijn om De waarheid over eeuwig leven niet met evenredige ijver te zoeken. De waarheid over eeuwig leven is geschreven om te helpen bij die zoektocht.

Eeuwig leven

We helpen onszelf aanzienlijk de weg te vinden die leidt naar het eeuwige leven door uit te zoeken wat het eeuwige leven is. Deze eenvoudige stap wordt gemakkelijk over het hoofd gezien. Een goed begrip van wat eeuwig leven is, helpt ons het pad te vinden dat ernaar leidt, onze status ten opzichte van dat pad waar te nemen en onze status ten opzichte van het eeuwige leven zelf waar te nemen.

Er is een soort leven voor ons beschikbaar waar we niet mee geboren zijn. Dit leven wordt gekenmerkt door shalom – liefde, vrede, waarheid en vrijheid – inclusief Vrijheid van angst. Dit is het eeuwige leven en we kunnen er nu aan deelnemen tijdens ons tijdelijke leven. God geeft ons het eeuwige leven door Zijn Woord.

Onze huidige toestand

We worden geboren met een soort leven dat wordt gekenmerkt door corrupte verlangens. Deze verlangens brengen de dood voort en zijn onverenigbaar met het eeuwige leven. Om het eeuwige leven te ontvangen, moeten we de corrupte verlangens uit ons wezen verwijderen.

Gods voorziening

God heeft ons voorzien om ons te helpen de corrupte verlangens te verwijderen, verenigbaar te worden met het eeuwige leven en het te ontvangen. God zendt zijn Geest van waarheid om ons naar alle waarheid te leiden. Als we het hem vragen, zal hij hem sturen om ons naar de waarheid van het eeuwige leven te leiden. God heeft ons ook de waarheid gegeven in 1 Johannes die ons helpt te weten of we het eeuwige leven hebben ontvangen.

Wat moeten we doen?

We moeten een nieuw verbond met God aangaan waardoor Hij ons helpt corrupte verlangens te verwijderen, verenigbaar te worden met het eeuwige leven en het te ontvangen. We moeten gereinigd worden van de zonde veroorzaakt door de corrupte verlangens en Gods Woord in ons hart zaaien, zodat het eeuwig leven in ons kan voortbrengen.
 

GENRE
Religion & Spirituality
RELEASED
2020
9 April
LANGUAGE
NL
Dutch
LENGTH
72
Pages
PUBLISHER
Alton Danks
SIZE
127.4
KB

More Books by Al Danks

2020
2020
2021
2020
2020
2020

Customers Also Bought

Other Books in This Series

2020
2021
2021
2022
2022
2020