• 1,49 €

Publisher Description

Fermis univers - astronomi har et naturvidenskabeligt og astronomifagligt fokus. I bogen arbejdes der med vores forståelse af verden, solsystemet og det øvrige univers. Læseren præsenteres for forskellige aspekter af astronomi som stjerner, planeter, måner samt grundlæggende om Big Bang-teorien. Læseren får løbende viden om solsystemets opbygning og får et indtryk af de enorme afstande, der er på spil i solsystemet og universet. Derudover bliver læseren også præsenteret for Fermi-paradokset samt mulighederne for liv i solsystemet og det øvrige univers.


Læseren kommer til at arbejde med bl.a. en model af solsystemet i korrekt målestoksforhold. Derudover vil der mulighed for fordybelse i andre opgaver bl.a. undersøgelse af verdensbilleder, samt hvordan vikingerne m.m. så verden.


Fermis univers - astronomi er tiltænkt AVU på VUC samt overbygningsklasserne i folkeskolen. Bogen kan også bruges i NF på HF.


Grundskolen (8.-10. klassetrin)

Natur/teknologi

Færdigheds - og vidensmål:

Undersøgelse i naturfag

Jorden og universet

Formidling

Ordkendskab.

Kompetencemål:

Eleven har viden om teorier for opbygning af Solsystemet, galakser og Universet.

Eleven kan med modeller beskrive bevægelser i Solsystemet og Universets udvikling, herunder med simuleringer.

Eleven kan forklare hvordan ny viden har ført til ændringer i forståelse af Jorden og Universet.

Eleven har viden om udvikling i forståelsen af Jordens og Universets opbygning.

Eleven har viden om modellering i naturfag.

Eleven kan kommunikere om naturfag ved brug af egnede medier.

Eleven kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig præcist og nuanceret ved brug af fagord og begreber.


HF og HFE

Fysik C

Kernestof:

Fysikkens bidrag til det naturvidenskabelige verdensbillede


Almen Voksenuddannelse (AVU)

Naturvidenskab, niveau G

Kernestof:

Verdensbilleder

Solsystemet.

GENRE
Astronomy
RELEASED
2016
November 4
LANGUAGE
DA
Danish
LENGTH
11
Pages
PUBLISHER
VUC LighthousePublish/VUC Syd
SIZE
582.7
MB

More Books by Thomas Bülow Pedesk