Publisher Description

Ani antik ören yeri ve kalesi, Anadolu ve Kafkasya’nın en eski yerleşim merkezlerinden
biri olan Kars’ın 42 km güneydoğusunda yer almaktadır. Orta Çağ’da “Şirak” olarak
isimlendirilen bölgede yer alan Ani ören yeri, Türkiye sınırları içinde bulunan antik yerleşim
merkezlerinin en etkileyici ve büyüklerinden birini oluşturmaktadır. Şehrin ve kalenin
güneydoğusunu, Arpaçay Vadisi sınırlamaktadır. Arpaçay Irmağı’nın aktığı geniş ve derin vadi,
aynı zamanda doğuda Ermenistan ile Türkiye ve Ani arasında doğal bir sınır oluşturmaktadır.
Ani antik ören yerine en yakın yerleşim merkezi, kentin kuzeyini çevreleyen surların yanındaki
Ocaklı (eski Ani) köyüdür. Aslında Ocaklı köyü, Ani şehir yerleşmesinin sur duvarları dışındaki
bir uzantısı durumunda olduğundan, Ani kültürünü, gelenek ve göreneklerini günümüze kadar
yaşatmaktadır.

GENRE
History
RELEASED
2019
August 30
LANGUAGE
TR
Turkish
LENGTH
526
Pages
PUBLISHER
Türkiye Turing ve Otomobil kurumu
SIZE
47.7
MB