• 1,49 €

Publisher Description

Nie wiem ści­śle, kie­dy to by­ło, w try­um­fal­nej do­bie ro­man­ty­zmu, pocz­ta pa­ry­ska zna­la­zła się w nie­ma­łym kło­po­cie. Ktoś mia­no­wi­cie wpadł na kon­cept, aby wrzu­cić do skrzyn­ki list, za­adre­so­wa­ny po pro­stu: ,,Do naj­więk­sze­go po­ety we Fran­cji'. Ra­da w ra­dę, urząd pocz­to­wy prze­słał ten list do rąk La­mar­ti­ne>>a. Au­tor Me­dy­ta­cji nie otwo­rzył li­stu; ode­słał go skrom­nie Wik­to­ro­wi Hu­go. Wik­tor Hu­go sze­ro­kim ge­stem roz­darł ko­per­tę, ale ja­kież mu­sia­ło być je­go osłu­pie­nie, kie­dy w na­głów­ku wy­czy­tał: ,,Ko­cha­ny Al­fre­dzie'. [...] 


Alfred de Musset Ur. 1810 w Paryżu Zm. 1857 w Paryżu Najważniejsze dzieła: Spowiedź dziecięcia wieku, Lorenzaccio, Fantazjo, Nie igra się z miłością Jeden z czołowych twórców literatury francuskiego romantyzmu. Debiutował młodo zbiorem poematów Opowieści hiszpańskie i włoskie (1830), pisał również sztuki teatralne i prozę. Jego romans ze sławną powieściopisarką George Sand zaowocował tomem wierszy Noce oraz powieścią Spowiedź dziecięcia wieku uznawaną za rodzaj manifestu pokoleniowego romantyków. 


Kupując książkę wspierasz fundację Nowoczesna Polska, która propaguje ideę wolnej kultury. Wolne Lektury to biblioteka internetowa, rozwijana pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W jej zbiorach znajduje się kilka tysięcy utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez MEN, które trafiły już do domeny publicznej. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane - opatrzone przypisami oraz motywami.

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
2015
June 30
LANGUAGE
PL
Polish
LENGTH
41
Pages
PUBLISHER
Wolne Lektury
SIZE
565.6
KB

More Books by Alfred de Musset