• 19,99 €

Publisher Description

Dit boek leert zorgprofessionals die werken met ouderen om psychiatrische en psychische aandoeningen bij hun cliënten te herkennen en te signaleren. Het is bedoeld voor onder meer verzorgenden, (wijk)verpleegkundigen, POH’s en casemanagers. Zij kunnen dankzij dit boek vroege adequate behandeling mogelijk maken én een essentiële bijdrage leveren aan de vervolgdiagnostiek en behandeling door bijvoorbeeld artsen of psychologen. Ouderenpsychiatrie: de praktijk. Herkennen en signaleren van psychische en psychiatrische aandoeningen biedt een aantal praktische hulpmiddelen om de belangrijkste psychiatrische ziektebeelden bij ouderen van elkaar te onderscheiden. Aan de orde komen het delier, verschillende dementieziekten, schizofrenie, depressie, angststoornis en persoonlijkheidsstoornis. Ook lees je welke psychische veranderingen passen bij het ‘gewone’ ouder worden. Het boek leest prettig dankzij talrijke praktijkvoorbeelden.Ouderenpsychiatrie is voor veel zorgprofessionals nog een nieuw vak en tegelijkertijd is het erg belangrijk. De auteur: ‘Ouderen met psychische en psychiatrische aandoeningen hebben immers ook recht op een volwaardige diagnostiek en een daarop adequaat aansluitende begeleiding, bejegening en behandeling.’  Martin Kat is auteur van Ouderenpsychiatrie: de praktijk. Hij is ouderenpsychiater en psychotherapeut en werkte in de ambulante en klinische ouderen-GGZ, heeft een eigen praktijk en is consulent in verpleeghuizen. De laatste jaren werkt hij dicht bij huisartsen, POH’s, casemanagers en (wijk)verpleegkundigen. Kat promoveerde op ‘De Psychiatrie bij Dementie’ en is een sterk voorstander van het vertalen van wetenschappelijke kennis naar ‘handvaardigheid’, nodig voor de praktijk van alledag.

GENRE
Professional & Technical
RELEASED
2019
May 2
LANGUAGE
NL
Dutch
LENGTH
140
Pages
PUBLISHER
Bohn Stafleu van Loghum
SIZE
5.5
MB