Publisher Description

Bài Nguyện do đức Phổ Hiền Như Lai nói ra, được dịch sang Việt ngữ để giúp đồng bào có thêm điều kiện tu tập

GENRE
Religion & Spirituality
RELEASED
2020
Juni 1
LANGUAGE
VI
Vietnamese
LENGTH
41
Pages
PUBLISHER
Nguyệt Quang Bảo
SIZE
2.6
MB

More Books by Nguyệt Quang Bảo