Фискална политика: готварска книг‪а‬

  • 12,99 лв
  • 12,99 лв

Publisher Description

На базата на тази книга всеки би могъл да направи пълен или частичен анализ на провежданата фискална политика. Тя съдържа основни принципи и насоки във фискалното управление; дава кратки обяснения на основните макроикономически понятия и концепции, използвани в бюджетната сфера; повдига множество методически въпроси, които все още препятстват практиката. Целта на книгата е да инициира промяна в досегашните еталони в бюджетния сектор; да въведе независими и алтернативни процедури за анализ на фискалните цели и резултати.

 • GENRE
  Politics & Current Affairs
  RELEASED
  2021
  30 June
  LANGUAGE
  BG
  Bulgarian
  LENGTH
  941
  Pages
  PUBLISHER
  Fiscal Cookbook
  SIZE
  125.9
  MB