Descripción de editorial

Este libro foi creado por dous docentes das etapas de educación primaria e secundaria durante a licenza de formación desenvolvida no curso 2016-2017 pola Consellería de Cultura, Educación, Deporte e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia.

Este proxecto consta dunha serie de recursos que permiten ao profesorado desenvolver o currículo da asignatura de libre configuración “Investigación e tratamento da información”. Secuenciado en varias unidades didácticas ao redor de elementos artísticos como o cine, a arquitectura, a pintura ou a música, o alumnado terá que realizar diferentes actividades para acadar unha boa competencia dixital.

GÉNERO
Educación y aprendizaje
PUBLICADO
2017
junio 8
LENGUAJE
GL
Gallego
EXTENSIÓN
50
Páginas
EDITORIAL
I3
VENDEDOR
Manel Rives
TAMAÑO
586.2
MB

Más libros de Manel Rives & Esther Fernández