Bibliya

Descrição da editora

Genesis 1

1 Sa sinugdan gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta. 2 Ug ang yuta awa-aw ug walay sulod; ug ang kangitngit diha sa ibabaw sa nawong sa kahiladman; ug ang Espiritu sa Dios naglihok sa ibabaw sa nawong sa mga tubig. 3 Ug miingon ang Dios: Mahimo ang kahayag: ug dina ang kahayag. 4 Ug nakita sa Dios ang kahayag nga kini maayo; ug gilain sa Dios ang kahayag gikan sa kangitngit. 5 Ug gihinganlan sa Dios ang kahayag nga Adlaw, ug ang kangitngit gihinganlan niya nga Gabii: ug dihay kahaponon ug dihay kabuntagon, usa ka adlaw.

GÊNERO
Religião e espiritualidade
LANÇADO
2013
26 de setembro
IDIOMA
EN
Inglês
PÁGINAS
3.581
EDITORA
BookRix
VENDEDOR
Bookwire Gesellschaft zum Vertrieb digitaler Medien mbH
TAMANHO
5,6
MB

Mais livros de Helfen aus Dank

2013
2013
2013
2013
2013
2013