Descrição da editora

Monografia STANDARDY MIĘSA WOŁOWEGO


ISBN: 978-83-943857-1-2


Wydana Monografia stanowi pełne i uniwersalne kompendium wiedzy w zakresie standardów produkcyjnych wysokiej jakości mięsa wołowego. Jest rezultatem efektywnej współpracy przedstawicieli gospodarki z przedstawicielami świata nauki. W wyniku tej współpracy powstała praktyczna publikacja naukowa opisująca zarówno polskie jak i światowe trendy w produkcji wołowiny. Opisuje najważniejsze systemy produkcyjne, globalny sposób kodowania elementów handlowych, a także prezentuje pierwszy polski standard dla elementów handlowych mięsa wołowego opracowany na podstawie międzynarodowego globalnego standardu EKG/ONZ (UNECE) wydanego przez Europejską Komisję Gospodarczą Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie.

 

Spis treści:

I. Poziom i uwarunkowania spożycia wołowiny w polskich gospodarstwach domowych na tle tendencji światowych. Autorzy: Krystyna Gutkowska, Małgorzata Kosicka- Gębska, Marta Sajdakowska, Sylwia Żakowska-Biemans, Dominika Guzek

II. SYSTEM QMP (QUALITY MEAT PROGRAM)  (s. 27-34). Autorzy: Krzysztof Lendzion, Jerzy Wierzbicki, Agnieszka Wierzbicka

III. Rola systemów produkcji wołowiny i metod weryfikacji jej jakości Autorzy: Agnieszka Wierzbicka, Andrzej Półtorak, Jarosław Wyrwisz, Maciej Kuboń, Jerzy Wierzbicki, Grzegorz Pogorzelski, Marcin Kurek, Krzysztof Lendzion, Alicja Wierzbicka, Katarzyna Cieszyńska

IV. System MSA jako obiektywny system oceny jakości tusz wołowych. Autorzy: Grzegorz Pogorzelski, Ewelina Pogorzelska, Agnieszka Wierzbicka

V. System Kodowania. Praca zbiorowa

VI. STANDARDY EKG/ONZ (UNECE). MIĘSO WOŁOWE. TUSZE I ELEMENTY. Praca zbiorowa

GÊNERO
Culinária, comida e vinho
LANÇADO
2017
4 Julho
IDIOMA
PL
Polaco
TAMANHO
128
Páginas
EDITORA
PZPBM Warszawa
VENDEDOR
Jerzy Wierzbicki
TAMANHO
12.5
MB

Mais livros de Jerzy Wierzbicki, Alcja Wierzbicka & Krzysztof Lendzion