• $3.99

Publisher Description

Sören Kierkegaard, namnet betyder "trädgård kyrka" är en kristen filosof vars arbete hade ett stort inflytande på västerländsk filosofi och teologi. Hans tankar fokuserade primärt på vad det innebär att bli föremål för en existens, vilka känslor uppstår när de ställs inför val i livet och relation med Gud genom tro. Han krediteras med många reflektioner kring de tre skeden av livet; Han ifrågasatte också existentiell förtvivlan, absurda och rädsla. Vi har för du valde 100 av hans mest inspirerande offerter för dig att upptäcka det inre arbetet i detta mest uppriktiga och flytta tänkare.

GENRE
Science & Nature
NARRATOR
JJ
Johannes Johnström
LENGTH
00:31
hr min
RELEASED
2021
January 6
PUBLISHER
Astorg Sweeden
PRESENTED BY
Audible.com
LANGUAGE
SV
Swedish
SIZE
31.3
MB