Prochem i cieniem

    • $12.99

    • $12.99

Publisher Description

Mimo ?e Alan Berg zako?czy? prac? w CB?P, nie czeka go zas?u?ony wypoczynek i odci?cie si? od wojny mi?dzy policj? a mafi? narkotykow?. Nowa praca w biurze ochrony warszawskiego milionera – Rafalskiego – stawia przed nim nowe wyzwania, cz?sto ryzykowne i na granicy prawa. Komisarz, jak nigdy dot?d, przybli?a si? do przest?pczego pó??wiatka i nieuchwytnego narkobossa – Wujka. Staje pomi?dzy nowymi wspó?pracownikami a starymi przyjació?mi, którzy zaczynaj? widzie? w nim swojego wroga i zadaj? sobie podstawowe pytanie:
CZY BY?Y POLICJANT ZOSTA? GANGSTEREM?
Czy?by bolesne do?wiadczenia sprawi?y, ?e podstawowe warto?ci Berga uleg?y zmianie? I jak? rol? odegra w tym wszystkim Rodion Vlacic – najwi?kszy wróg by?ego komisarza?

GENRE
Mysteries & Thrillers
NARRATOR
PB
Przemys?aw Bluszcz
LANGUAGE
PL
Polish
LENGTH
13:28
hr min
RELEASED
2018
January 1
PUBLISHER
Wydawnictwo Filia
SIZE
551.2
MB