Books

Mean Mean
2017
Mala onda Mala onda
2023
Creep \ Creep (Spanish edition) Creep \ Creep (Spanish edition)
2024
Creep Creep
2023
Cattiva Cattiva
2019
Painting Their Portraits in Winter Painting Their Portraits in Winter
2015

Audiobooks

Dahlia Season: Stories and a Novella (Unabridged) Dahlia Season: Stories and a Novella (Unabridged)
2013
Mean (Unabridged) Mean (Unabridged)
2017
Creep \ Creep (Spanish edition) Creep \ Creep (Spanish edition)
2024
Creep (Unabridged) Creep (Unabridged)
2023