Publisher Description

I dag är det självklart för de flesta att det är bakterier och virus som orsakar många sjukdomar.

I den här e-boken får du läsa en uppsats om den spännande synen på sjukdomar och bakterier på 1880-talet.


Forskningen om sjukdomar revolutionerades under slutet av

1800-talet. På bara några årtionden gjordes många av medicinens viktigaste upptäckter. I den här e-boken får du läsa en populärvetenskaplig från 1880-talet om de viktigaste upptäckerna.

När man läser den här e-boken så slås man av hur långt kunskapen om sjukdomar faktiskt hade kommit år 1884. 

Men det är lika spännande att läsa om de detaljer där man hade helt fel. 

Till exempel så menar författaren att bakterierna är växter och att det är genom deras ”frön” som sjukdomarna sprider sig. Han menar därför att sjukdomar inte kan sprida sig om åkermarken är olämplig. 

Textens författare kallar sig ”Dr Halfdan Kronström”. Men det är en pseudonym för bokförläggaren Karl Fredrik Kruhs [1841–1917]. 

GENRE
Professional & Technical
RELEASED
2016
November 30
LANGUAGE
SV
Swedish
LENGTH
14
Pages
PUBLISHER
Virvelvind Förlag
SELLER
MIKAEL JAGERBRAND
SIZE
864
KB

More Books by Dr Halfdan Kronström