• $2.99

Publisher Description

Hôm nay, trong rừng Sa la, giữa cây song thọ, Ngài sắp niết bàn. Bấy giờ là lúc giữa đêm, hoàn toàn yên lặng, không một tiếng động, Ngài đã vì các đệ tử mà nói tóm tắt những điều cốt yếu của chánh pháp.
Các thầy Tỷ kheo, sau khi Như lai diệt độ, các thầy phải trân trọng tôn kính tịnh giới, như mù tối mà được mắt sáng, nghèo nàn mà được vàng ngọc (Kinh Di giáo)

GENRE
Religion & Spirituality
RELEASED
2016
May 25
LANGUAGE
VI
Vietnamese
LENGTH
37
Pages
PUBLISHER
Dong A Sang
SELLER
Smashwords, Inc.
SIZE
107.4
KB

More Books by Đông A Sáng