• $2.99

Publisher Description

I Filosofi och vetenskap får man följa Axel Hägerströms kamp mot filosofins och andra vetenskapers känslotänkande. Hägerström gör även ett försök att lägga grunden till ett nytt betraktelsesätt i vetenskapernas vetenskap: kunskapsteorin.

GENRE
Non-Fiction
RELEASED
2015
January 8
LANGUAGE
SV
Swedish
LENGTH
298
Pages
PUBLISHER
Dejavu Publicerings AB
SELLER
Publit Sweden AB
SIZE
769.6
KB

More Books by Axel Hägerström