• $10.99

Publisher Description

Bản nghiên cứu đã xuất bản này có chứa Kinh Thánh Việt năm (1934) (Cựu Ước và Tân Ước) và Die Bibel: Übersetzt von Hermann Menge (1926) (Cựu Ước và Tân Ước) phần dịch thuật song ngữ. Nó có 173,666 tham chiếu và chỉ ra 2 định dạng của Kinh thánh. Nó bao gồm Kinh Thánh Việt năm và Die Menge-Bibel (Cựu Ước và Tân Ước) được định dạng ở thân thiện định dạng, hoặc là định dạng Navi cho đoạn ngắn. Ở trong văn bản này bạn sẽ tìm thấy từng câu được in song song theo thứ tự vie-men. Nó bao gồm toàn bộ , được tách biệt và không dịch song song, bản sao của Kinh Thánh Việt năm và Die Menge-Bibel (Cựu Ước và Tân Ước), được xây dựng cho loại văn bản được phát thanh (tts) vì thế thiết bị của bạn có thể phát to Kinh Thánh cho bạn nghe.

Điều hướng trong kinh thánh hoạt động như thế nào:

Trong cuốn Cựu ước có mục lục về nội dung trong sách. Định dạng TTS liệt kê các cuốn sách và các chương của nó sau phần mục lục Trong Cượu ước, người đọc có thể tham khảo các chương lẫn nhau trong mục lục. Mỗi cuốn sách đều có tham chiếu đến Cựu Ước mà nó thuộc về. Mỗi cuốn sách có một tham chiếu đến cuốn sách trước và kế tiếp. Mỗi cuốn sách có một chỉ mục của các chương của nó. Mỗi chương có một tham chiếu đến cuốn sách nó thuộc về. Mỗi chương đều đề cập cho người đọc tham khảo chương trước và kế tiếp. Mỗi chương có một chỉ mục các câu của nó. Mỗi chương trong định dạng TTS đề cập đến một chương tương tự trong định dạng Navi. Mỗi câu đều được đánh số và có thể tham khảo thêm trong chương mà nó thuộc về.Mỗi câu bắt đầu trên một dòng mới để có thể dễ đọc hơn. Trong định dạng TTS, số câu không được hiển thị. Bất kỳ tham chiếu nào trong mục lục sẽ đưa bạn đến vị trí cần tìm Bảng nội dung tích hợp tham chiếu đến tất cả các sách đều chung một định dạng.

Chúng tôi tin rằng chúng tôi đã xây dựng một trong những cuốn ebook có định dạng tốt nhất cho đến thời điểm hiện tại. Tất cả câu chữ đều nằm trong tầm tay của của bạn và nó thực sự hoàn hảo cho việc tra cứu nhanh. Sự kết hợp của Kinh Thánh Việt năm và Die Menge-Bibel và định dạng của nó làm cho cuốn sách điện tử này trở nên đặc biệt.

Xin lưu ý rằng hỗ trợ Text-To-Speech (TTS) có thể thay đổi từ thiết bị này sang thiết bị khác. Một số thiết bị không được hỗ trợ. Một sô thiết bị chỉ hỗ trợ một ngôn ngữ và một số hỗ trợ nhiều ngôn ngữ. Ngôn ngữ sử dụng cho TTS trong ebook này là Tiếng Việt.

GENRE
Religion & Spirituality
RELEASED
2018
January 16
LANGUAGE
VI
Vietnamese
LENGTH
16,578
Pages
PUBLISHER
TruthBeTold Ministry
SELLER
PublishDrive Inc.
SIZE
29.8
MB

More Books by TruthBeTold Ministry

Other Books in This Series