• $41.99

Publisher Description

VAerdier, holdninger og kon afgor, hvor klimavenligt vi handler i dagligdagen. Komplicerede opgorelser over CO2-udledninger er derimod uden storre betydning for folks handlinger. Politiske initiativer skal vAere forenelige med hverdagslivets rutiner for at have en effekt.Denne bog er den forste sociologiske analyse af, hvordan danske unge forholder sig til den globale opvarmning. Fokus ligger pa de 18-35-arige, hvis adfAerd bliver afgorende for fremtidens klima. Undersogelsen viser, at unge er bekymrede for klimaforandringerne og generelt vil patage sig et ansvar for at mindske udledningen af CO2. Men de ved ikke hvordan, og mange tvivler pa, at den personlige indsats nytter i det store perspektiv. Et flertal efterlyser derfor et stAerkere politisk lederskab pa klimaomradet.Klimaets sociale tilstand giver indsigt i forhold, der enten modvirker eller stotter de unges udvikling af en mere klimavenlig adfAerd. Da mange unge integrerer deres klimaforstaelse med en bekymring for naturen, kan statslige indgreb fx med fordel knyttes til individets naturinteresse og onske om at beskytte miljoet.

GENRE
Non-Fiction
RELEASED
2012
July 4
LANGUAGE
DA
Danish
LENGTH
218
Pages
PUBLISHER
Aarhus University Press
SELLER
Ingram DV LLC
SIZE
2.2
MB