Publisher Description

หนังสือ “โกรธทำไม?” รวบรวมจากพระธรรมเทศนา ๕ เรื่อง โดย พระอาจารย์ชยสาโร ที่ได้แสดงในโอกาสต่างๆ ได้แก่เรื่อง “ความโกรธไม่สมควรแก่เรา” “จิตที่แค้นนี้ต้องชำระ” “บุพเพชอบวิวาท” “โกรธได้ถ้าเป็นเทวดา” และ “ไม่มีผู้พายเรือ” ซึ่งเป็นพระธรรมเทศนาที่ว่าด้วยความโกรธและการจัดการกับความโกรธเป็นหลัก

GENRE
Religion & Spirituality
RELEASED
2012
June 1
LANGUAGE
TH
Thai
LENGTH
12
Pages
PUBLISHER
Panyaprateep Foundation
SELLER
Panyaprateep Foundation
SIZE
3
MB

More Books by Ajahn Jayasaro