Publisher Description

Många företag jobbar med lönen som ett sätt att motivera medarbetare, skapa större arbetstillfredsställelse och bättre resultat. För att företagen ska få en stark grund för sitt arbete har Svenskt Näringsliv bett en grupp forskare i arbetspsykologi att öka kunskapen kring vad forskningen vet om sambanden mellan lön, motivation och prestation. Här ges även kunskap om vad som ger bra löneprocesser och ökar legitimiteten för medarbetarnära lönesättning. Läs och inspireras.

GENRE
Non-Fiction
RELEASED
2017
August 7
LANGUAGE
SV
Swedish
LENGTH
120
Pages
PUBLISHER
Svenskt Näringsliv
SELLER
Publit Sweden AB
SIZE
2.6
MB

More Books by Svenskt Näringsliv