• $38.99

Publisher Description

Over en periode på ti år dybdeintervjuet Andrew Solomon over 300 familier som alle på helt konkret vis har måttet konfrontere forskjellighet: familier med barn som har Downs, er døve eller er autister, familier med vidunderbarn, barn som er unnfanget i voldtekt eller barn som har blitt kriminelle.

GENRE
Non-Fiction
RELEASED
2013
November 19
LANGUAGE
NB
Bokmål
LENGTH
991
Pages
PUBLISHER
Forlaget Press as
SELLER
eBokNorden
SIZE
9.5
MB

More Books by Andrew Solomon